آیا سنگ به حالت قبل برمی‌گردد؟

با استفاده از لقمه سنگ های لایه بردار و پرداخت مناسب و پالیش حرفه‌ای می توان کیفیت اولیه سنگ را برگرداند و سنگی مشابه سنگ نو داشته باشید.

آیا سنگ به حالت قبل برمی‌گردد؟