کفسابی آمبراسیو ایتالیایی

در بعضی از ساختمان ها سنگ های کف ساختمان بعد از اجرا به دلایل مختلف دچار پستی بلندی می شوند که این مورد با کفسابی آمبراسیو ایتالیایی قابل حل بوده و رفع می شود

کفسابی آمبراسیو ایتالیایی